Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Skuteczność

Technologia Silvent

 

Tak zwana technologia Silvent pozwala wykonywać odmuch sprężonym powietrzem przy niskim poziomie dźwięku i przy zachowanej dużej sile odmuchu. Powietrze nie jest wypuszczane przez jeden duży otwór, tylko rozdzielane między określoną liczbę miejszych otworów bądź szczelin, dzięki czemu częstotliwość dźwięku podnosi się do poziomu wykraczającego poza ten, który przez ludzkie ucho odbierany jest jako szkodliwy. Poprzez równoległy wyrzut znajdującego się wokół dyszy nieruchomego powietrza obniża się różnica prędkości w strumieniu powietrza, a tym samym poziom dźwięku.

Innym istotnym czynnikiem pozwalającym obniżyć poziom dźwięku jest kontrola powietrza i uzyskanie laminarnego przepływu eliminującego turbulencje będące zwykle przyczyną hałasu przy odmuchu sprężonym powietrzem.

Firma Silvent, która stale udoskonala swoją opatentowaną technologię, wprowadziła zupełnie nową jakość w technologii odmuchu. Odpowiedni efekt osiągnięty został dzięki ochronnej warstwie powietrza otaczającej  strumień główny. Strumień główny w dyszy generowany jest przez dyszę Lavala. Kształt dyszy powoduje, że cała energia sprężonego powietrza zamienia się w energię kinetyczną, przy czym strumień powietrza nie rozszerza się na boki po wyjściu z dyszy. Dzięki ochronnej warstwie powietrza główny strumień nie zostaje wyhamowany przez otaczające powietrze, tylko może być wykorzystany z pełną mocą. Strumień gazowy przeciwdziała tworzeniu się zawirowań, a przez to obniżony zostaje poziom hałasu.

Firma Silvent uzyskała na przestrzeni lat szereg światowych patentów na swoje produkty, które obniżają zarówno poziom hałasu, jak i zużycie energii przy odmuchu sprężonym powietrzem.

Otwarta rurka kontra Dysza odmuchowa Silvent

Poniższa tabela pozwala się zorientować, jak wielkie różnice występują, gdy stosuje się dyszę odmuchową SILVENT w stosunku do otwartej rurki. Przyjęto 8-godzinny dzień pracy i odmuch przez 5 dni w tygodniu przez cały rok. Koszt 1 Nm³ przy 500 kPa wyliczono na 0.065 zł. Dzięki testom dotyczącym zastosowań w praktyce mogliśmy sporządzić tabelę, która pokazuje, które dysze wykonują tę samą pracę, co otwarta rurka.

Page10_PL

PRZYKŁAD

twarta rurka Ø 10 mm (3/8″) Po zastąpieniu dyszą SILVENT 705 L
Liczba godzin rocznie: Liczba godzin rocznie:
52 tygodnie x 5 dni roboczych x 8 godzin = 2 080 godzin 52 tygodnie x 5 dni roboczych x 8 godzin = 2 080 godzin
Koszt za godzinę: Koszt za godzinę:
185 Nm³ x 0.065 zł = 12.025 zł 95 Nm³ x 0.065 zł = 6.175 zł
Roczny koszt eksploatacji = 25 012 zł Roczny koszt eksploatacji = 12 844 zł