Otwarta rurka kontra Dysza odmuchowa Silvent

Poniższa tabela pozwala się zorientować, jak wielkie różnice występują, gdy stosuje się dyszę odmuchową SILVENT w stosunku do otwartej rurki. Przyjęto 8-godzinny dzień pracy i odmuch przez 5 dni w tygodniu przez cały rok. Koszt 1 Nm³ przy 500 kPa wyliczono na 0.065 zł. Dzięki testom dotyczącym zastosowań w praktyce mogliśmy sporządzić tabelę, która pokazuje, które dysze wykonują tę samą pracę, co otwarta rurka.

Page10_PL

PRZYKŁAD

twarta rurka Ø 10 mm (3/8″) Po zastąpieniu dyszą SILVENT 705 L
Liczba godzin rocznie: Liczba godzin rocznie:
52 tygodnie x 5 dni roboczych x 8 godzin = 2 080 godzin 52 tygodnie x 5 dni roboczych x 8 godzin = 2 080 godzin
Koszt za godzinę: Koszt za godzinę:
185 Nm³ x 0.065 zł = 12.025 zł 95 Nm³ x 0.065 zł = 6.175 zł
Roczny koszt eksploatacji = 25 012 zł Roczny koszt eksploatacji = 12 844 zł