Sześć branż, sześć problemów, jedno rozwiązanie

Oszczędne gospodarowanie energią w europejskim przemyśle samochodowym

Kilka lat temu jeden z czołowych europejskich producentów samochodów postanowił zbadać zalety pistoletów do sprężonego powietrza pod względem oszczędności energii i poziomu wytwarzanego hałasu. Porównano bezpieczny pistolet Silvent 500 z pewnym konwencjonalnym pistoletem. W szeroko zakrojonym badaniu przetestowano ponad 1300 stanowisk pracy.  Rezultaty pokazały, że zainwestowanie w energooszczędne pistolety Silvent pozwala zredukować konsumpcję sprężonego powietrza o 57 %. Czas zwrotu z inwestycji był mniejszy niż jeden rok.

Bezpieczniejsze warunki pracy w amerykańskiej papiernil

Największy na świecie producent papieru jest dziś stałym użytkownikiem unikalnej opatentowanej bazooki firmy Silvent. Dawniej bardzo duże siły odmuchu wymagane w przemyśle papierniczym stwarzały poważne ryzyko dla operatorów, którzy nie mieli szansy stosowania wydajnych i bezpiecznych narzędzi. Dopiero unikalna konstrukcja bazooki wyposażonej w bezpieczny spust i regulację siły wydmuchu umożliwiła wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia ciała i przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa warunków pracy operatorów.

Lepsza jakość w chińskim przemyśle stalowym

Jednemu z największych na świecie producentów stali z główną siedzibą w Chinach udało się, we współpracy z inżynierami ds. zastosowań firmy Silvent, poprawić jakość swojej stali wytwarzanej na kilku najbardziej wymagających liniach produkcyjnych. Od tej pory niezwykle efektywne i bezpieczne dysze Silvent są standardowym rozwiązaniem w działach produkcyjnych tego stalowego potentata. Dzięki współpracy z firmą Silvent udało mu się rozwiązać problem jakości – teraz dostarcza on produkty najwyższej klasy.

Powszechnie znana firma dostarczająca opakowania korzysta z unikalnych właściwości produktów Silvent

Najlepiej znana na świecie firma dostarczająca opakowania jest słynna ze swojego innowacyjnego podejścia i chęci wykorzystywania najnowszych technologii. Wiele lat temu jej inżynierowie odkryli rozwiązania Silvent. Dziś wiedza naszych inżynierów ds. zastosowań jest często wykorzystywana już w fazie projektowania nowych maszyn dla tego dostawcy opakowań. Efektem współpracy jest w tym przypadku nie tylko lepsza jakość maszyn, ale również obniżenie kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją tych maszyn.

Tłumienie hałasu w szwedzkim przemyśle wytwórczym

Pewna grupa wytwórczo-konstrukcyjna, stosująca najnowocześniejsze techniki i mająca na swoim koncie wiele technologicznie zaawansowanych produktów, miewała w przeszłości – podobnie jak wiele innych, podobnych firm   problemy ze szkodliwym dla zdrowia hałasem panującym przy stanowiskach produkcyjnych. Dlatego głównym celem tej firmy stało się wyeliminowanie hałasu u samego źródła. Dziś korzysta ona z dysz i pistoletów do sprężonego powietrza firmy Silvent, które zapewniają obniżenie poziomu hałasu w wielu stanowiskach produkcyjnych o ponad 50%.

Liczne korzyści dla wiodącego producenta napojów chłodzących

W fabrykach firmy, która produkuje najbardziej znany na świecie, klasyczny już napój chłodzący, pracują w wysokim stopniu zautomatyzowane urządzenia, a inżynierowie tej firmy, wybierając maszyny i części zapasowe do maszyn, biorą pod uwagę wiele czynników. Na przykład do osuszania butelek i puszek w fabrykach na całym świecie wybrali płaskie dysze i noże powietrzne Silvent. W ten sposób temu producentowi napojów udało się obniżyć poziom hałasu i zużycie energii oraz  zwiększyć skuteczność procesu osuszania.