Technologia Silvent

Cichy i wydajny odmuch przy użyciu sprężonego powietrza

Technologia Silvent redukuje turbulencje i zapewnia bardziej jednorodny, równomierny i prosty strumień powietrza podczas odmuchu sprężonym powietrzem. Określa się go także mianem laminarnego przepływu powietrza.

 

Właściwie stosowana technologia Silvent:

  • obniża poziom głośności o 50%;
  • ogranicza do minimum ryzyko wypadków przy pracy;
  • obniża o 35% zużycie energii w porównaniu z odmuchem przy użyciu otwartej rurki.

1. Cichsza praca

Redukcja turbulencji umożliwia obniżenie poziomu głośności podczas odmuchu przy użyciu sprężonego powietrza. Do ograniczenia hałasu przyczyniają się także specjalnie zaprojektowane dysze odmuchowe, ponieważ dzielą one przepływ powietrza między kilka specjalnie zaprojektowanych otworów i szczelin. Gdy powietrze przepływa przez mniejsze otwory, a nie przez jeden duży otwór, część częstotliwości dźwięku wzrasta do poziomu, który nie jest słyszany przez ludzi i nie może uszkodzić słuchu.

Dlaczego powinno się obniżyć poziom głośności? Przeczytaj więcej tutaj.

 

2. Obniżenie do minimum ryzyka wypadków przy pracy

Specjalna konstrukcja zapobiega także przypadkowemu całkowitemu zatkaniu dyszy przez operatora. Takie zdarzenie mogłoby spowodować poważne obrażenia ciała operatora. Zatkanie dyszy wywołuje ryzyko nadmiernego wzrostu ciśnienia, grożącego wstrzyknięciem sprężonego powietrza do krwiobiegu operatora. Może to doprowadzić do obrażeń zagrażających życiu, takich jak zatory powietrzne i wylew krwi do mózgu. Technologia Silvent ogranicza do minimum ryzyko takich obrażeń oraz spełnia wymagania organu nadzoru.

Jakie są inne rodzaje ryzyka? Przeczytaj więcej tutaj.

 

3. Oszczędność energii

Ponieważ na wytworzenie turbulencji przeznacza się mniej energii, większa jej część może być wykorzystana do wydmuchu sprężonego powietrza. Dzięki temu uzyskuje się większą siłę odmuchu. Ponadto technologia Silvent zapewnia większy wspólny wyrzut, co oznacza, że sprężone powietrze wciąga i wykorzystuje powietrze w otoczeniu. W rezultacie taki sam efekt osiąga się mniejszym nakładem energii.

Wiele instalacji odmuchu charakteryzuje się niską sprawnością — przeczytaj więcej tutaj.

 

 

Wszystkie wyroby marki Silvent wykorzystują technologię Silvent, opartą na specjalnej konstrukcji zapewniającej wyjątkową technikę odmuchu sprężonym powietrzem. Dzięki niej oraz naszej specjalistycznej wiedzy możliwa jest poprawa jakości instalacji odmuchu, a także zwiększenie wydajności w większości zastosowań w przemyśle.

Pistolety odmuchowe

Pistolet odmuchowy Pro One to wytrzymałe narzędzie ręczne do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Został on zaprojektowany przez użytkowników dla użytkowników.

Przeczytaj więcej

Dysze odmuchowe

Przeczytaj więcej

Więcej technologii Silvent

Bezpieczne tłumiki ze wskaźnikiem ostrzegawczym

Przeczytaj więcej