Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Możliwe środki oszczędnościowe

Możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności energii poprzez systematyczne optymalizowanie procesu stosowania sprężonego powietrza. Ważne jest używanie odpowiedniej sprężarki, optymalizowanie zużycia sprężonego powietrza i naprawianie nieszczelności.

1. Kompresor

 

Kompresor wytwarzający sprężone powietrze wytwarza też dużo ciepła, jak żarówka. Choć kompresory są coraz wydajniejsze, większość dostarczonej energii znika w postaci ciepła. Ale tu też istnieją ciekawe rozwiązania: można odzyskać nadmiar ciepła z kompresora i wykorzystać tam, gdzie zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowej energii.

Wybieramy kompresor odpowiedni do naszych potrzeb, tak by wykorzystywać instalację w sposób możliwie optymalny. Trzeba określić, ile sprężonego powietrza i pod jakim ciśnieniem potrzeba do wykonania poszczególnych czynności w procesie technologicznym i napędu poszczególnych maszyn. Trzeba określić, jak wyglądają cykle eksploatacyjne i jakiej jakości powietrze jest wymagane w instalacji. Następnie wraz z dostawcą kompresora ustalamy, jak wyglądają nasze potrzeby i jakie wyposażenie jest nam niezbędne, by produkcja była możliwie efektywna, jeśli chodzi o zużycie energii.

2. Optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza

 

Technologia sprężonego powietrza znajdowała się dość długo nieco na uboczu i raczej nie wykazywano nią większego zainteresowania. Zamiast tego starano się uzyskać nieco większy margines zachowania ciągłości pracy. Przewymiarowanie sprężarek stosowanych w poszczególnych aplikacjach, oznacza to większe zużycie powietrza niż konieczne. Często ciśnienie w instalacji pneumatycznej jest zbyt wysokie w stosunku do potrzeb, w wyniku czego rośnie zużycie powietrza i wzrasta zużycie energii. W przypadku choćby przemysłu elektronicznego instalacja pneumatyczna musi być zaprojektowana z największą starannością. Wraz z rozwojem technicznym pojawia się coraz więcej inteligentnych podzespołów, które obniżają zużycie energii w instalacjach pneumatycznych.

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w przemyśle między innymi do napędu narzędzi i maszyn, do osuszania i schładzania, a także do oczyszczania odmuchem. Aby optymalnie korzystać ze sprężonego powietrza, należy starannie dobrać wyposażenie do swoich potrzeb.

Jeśli sprężone powietrze jest wykorzystywane do oczyszczania odmuchem, powinno się korzystać ze specjalnie ukształtowanych dysz odmuchowych, które wykorzystują efekt eżektorowy, czyli potrafią zassać powietrze otaczające dyszę. W porównaniu z metodami konwencjonalnymi możliwe jest obniżenie zużycia powietrza nawet o 50%.

Warto wymienić wszystkie otwarte rurki stosowane do odmuchu na wydajniejsze dysze odmuchowe zapewniające właściwą siłę i kształt odmuchu w zależności od zastosowania. Podobnie rzecz się ma w przypadku pistoletów odmuchowych — zalecamy wymianę modeli z „otwartą rurką” na nowocześniejsze i oszczędniejsze wersje. Ze sprężonego powietrza korzystamy tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, dlatego warto zainstalować na wszystkich stanowiskach odmuchu automatyczne lub ręczne zawory odcinające. Będzie to miało pozytywny skutek w postaci mniejszych strat powietrza.

Narzędzia pneumatyczne należy — tam, gdzie to jest możliwe — zastąpić narzędziami elektrycznymi, które często mają większą sprawność. Urządzenie elektryczne może mieć sprawność nawet 50%, podczas gdy analogiczne narzędzie pneumatyczne przekształca na użyteczną pracę zaledwie 12–15% dostarczonej energii.

3. Nieszczelności

 

Zapewnie największą bolączką instalacji pneumatycznej są nieszczelności. Nierzadko zdarza się, że 20–50% wytworzonego sprężonego powietrza firmy tracą z powodu nieszczelności. Aby temu zaradzić, należy dokonywać regularnych przeglądów eksploatowanej instalacji pneumatycznej, lokalizując nieszczelności, które trzeba uszczelnić. 80–90% nieszczelności znajduje się zwykle w pobliżu użytkownika w wężach, przyłączach i armaturze. Znaczące mogą być też nieszczelności w zasilanych sprężonym powietrzem maszynach i narzędziach. Można zaoszczędzić sporo pieniędzy dzięki przeprowadzanym regularnie przeglądom instalacji pneumatycznej, usuwaniu nieszczelności, dostosowaniu maszyn i innych odbiorników sprężonego powietrza do aktualnych warunków eksploatacyjnych, a także zastosowaniu oszczędniejszych narzędzi i urządzeń.