Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Sprężone powietrze jako forma energii

Koszty eksploatacyjne

 

Sprężone powietrze wytwarzane jest w kompresorze, który w większości przypadków napędzany jest energią elektryczną z sieci. Europejski przemysł przeznacza na przykład 3% łącznego zużycia energii elektrycznej na wytwarzanie sprężonego powietrza. Zużycie energii elektrycznej, czyli energii doprowadzonej, pochłania około 70% łącznych kosztów związanych z wytworzeniem sprężonego powietrza w okresie dziesięciu lat. Inne pozycje w wydatkach to przede wszystkim koszty inwestycyjne oraz serwis i obsługa techniczna.

Jeśli weźmie się pod uwagę, że wiele z dostarczonej energii przepada z powodu nieszczelności, strat cieplnych, strat spowodowanych pracą kompresorów na biegu jałowym, widać, iż istnieje duży potencjał oszczędnościowy wynikający z uzyskania większej efektywności w instalacjach pneumatycznych. Nierzadko przy normalnej eksploatacji instalacji pneumatycznej zdarzają się straty z powodu nieszczelności rzędu 20–50%.

Ile kosztuje u was sprężone powietrze?

 

Punktem wyjścia i podstawą przy kalkulacji cenowej oraz zakupie jest często znajomość ceny na przykład metra sześciennego wody, kilowatogodziny prądu czy koszt kilometra przy transporcie samochodem ciężarowym. Natomiast koszt sprężonego powietrza jest często elementem, o którym brak wiedzy. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, większość decydentów nie wie, ile kosztuje metr sześcienny sprężonego powietrza. Ponieważ sprężone powietrze wytwarza się na miejscu, a nie otrzymuje od zewnętrznego dostawcy, nie jest łatwo sprawdzić, ile się za nie płaci.

Jak się dowiedzieć, ile kosztuje sprężone powietrze?

Przeczytaj więcej

Pomiar zużycia powietrza

Przeczytaj więcej