Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Jak się dowiedzieć, ile kosztuje sprężone powietrze?

Prosta procedura polega na sprawdzeniu, ile energii (elektryczności) zużył w danym okresie kompresor i ile w tym samym okresie uzyskano sprężonego powietrza. Ilość dostarczonego sprężonego powietrza mierzy się za pomocą przepływomierza. W ten sposób można określić, ile zużyto kWh na produkcję 1 Nm³/h powietrza w eksploatowanej instalacji. Na podstawie kosztu 1 kWh u dostawcy można wyliczyć koszt eksploatacyjny w odniesieniu do 1 Nm³/h sprężonego powietrza. W tym przypadku nie uwzględnia się jednak kosztów inwestycyjnych oraz obsługi technicznej instalacji pneumatycznej.

Na potrzeby obliczeń kosztów eksploatacji w niniejszym katalogu przyjęto, że zastosowano kompresor śrubowy o wydajności 6080 l/min i o mocy silnika 37 kW, a koszt 1 kWh wynosi 0.45 PLN. Oznacza to 6080 l/min x 60 min/h = 364.8 m³/h. Zużycie energii do wyprodukowania 364.8 m³ wynosi zatem 37 kWh, co oznacza 37 kWh / 364.8 m³ = 0.101 kWh/m³. Koszt wynosi więc: 0.101 kWh/m³ x 0.45 PLN = 0.04545 PLN/m³. Zakładając, że 70% łącznych kosztów w okresie dziesięcioletnim stanowi koszt energii elektrycznej, całkowity koszt wytworzonego Nm³ wynosi 0.065 PLN.

Aby posunąć się dalej i ocenić zużycie sprężonego powietrza przez poszczególne odbiorniki w instalacji, trzeba zmierzyć zużycie sprężonego powietrza w różnych miejscach układu. Może to oznaczać trudności, ponieważ trzeba podłączyć urządzenie zewnętrzne (przepływomierz), by uzyskać dokładne wartości zużycia sprężonego powietrza w określonym miejscu.