Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Pomiar zużycia powietrza

Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych nośników energii w przemyśle, dlatego znaczenia nabiera wiedza, gdzie ma miejsce jego zużycie i jak można je zoptymalizować. Bez sprężonego powietrza staje produkcja, co oznacza, że pomiar i monitoring zużycia sprężonego powietrza i maksymalna wydajność kompresorów może mieć decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Pomiar zużycia sprężonego powietrza jest też warunkiem sprawowania koniecznej kontroli kosztów. Niewiele jest przedsiębiorstw świadomych rzeczywistych kosztów sprężonego powietrza i tego, jak duże znaczenie dla wydajności mają warunki eksploatacyjne.

Inną korzyścią wynikającą ze stałego monitoringu i kontroli zużycia sprężonego powietrza jest możliwość natychmiastowego dostrzeżenia efektów podjętych kroków. Wyniki lokalizowania nieszczelności i czynności podjęte wobec poszczególnych odbiorników powietrza pozwalają się zorientować, jakie zmiany przynoszą największą poprawę w zakresie efektywności. Zużycie powietrza mierzy się więc nie tylko po to, by znać obecną sytuację, ale także po to, by się dowiedzieć, gdzie szukać potencjalnych oszczędności.