Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Informacje podstawowe

Podane w podręczniku dane techniczne uzyskano na podstawie dokładnych pomiarów kontrolnych przeprowadzonych w laboratorium wyposażonym w skalibrowane przyrządy pomiarowe zgodnie z uznanymi międzynarodowymi normami. Dane oparto na pomiarach przeprowadzonych w następujących warunkach:

 

Ciśnienie zasilania

Ciśnienie zasilania mierzone jest zaraz przed dyszą odmuchową i podawane w jednostkach kilopaskal [kPa] lub funt na cal kwadratowy [psi]. Jeśli nie podano inaczej, dane techniczne podane w książce obowiązują przy ciśnieniu zasilania 500 kPa (72,5 psi).

 

Siła odmuchu

Siła odmuchu mierzona jest na wadze o płaskiej powierzchni o rozmiarach 310 x 290 (12,20″ x 11,40″) w odległości 200 mm (7,87″) od wylotu dyszy. Siła odmuchu została podana w jednostkach niuton [N] lub uncja [oz] względnie funt [lbs]. 1 lbs = 16 oz.

 

Siła odmuchu przy różnej wartości ciśnienia

Wartości siły odmuchu przy 200 kPa do 1000 kPa wzgl.

 

Zużycie powietrza

Zużycie powietrza zmierzono przepływomierzem umieszczonym przed dyszą odmuchową. Zużycie podane jest w jednostkach normalny metr sześcienny na godzinę [Nm³/h] lub standardowa stopa sześcienna na minutę [scfm].

 

Zużycie powietrza przy różnej wartości ciśnienia

Wartości zużycia powietrza przy 200 kPa do 1000 kPa wzgl.

 

Poziom hałasu

Poziom hałasu zmierzono w odległości jednego metra (3,28 ft) od wylotu dyszy odmuchowej mikrofonem ustawionym prostopadle do kierunku strumienia powietrza. Poziom hałasu podano w jednostkach decybel A [dB(A)].

 

Poziom hałasu przy różnej wartości ciśnienia

Wartości poziomu hałasu przy 200 kPa do 1000 kPa wzgl.

 

Układ odmuchu

Układ odmuchu wskazuje na szerokość rozchodzenia się powietrza przed dyszą odmuchową i podawany jest w milimetrach [mm] lub calach [„].

 

Układ odmuchu przy różnych odległościach

Wartości układu odmuchu od 50 mm do 500 mm wzgl.

 

Prędkość powietrza

Prędkość powietrza została zmierzona w środku strumienia powietrza i podana jest w metrach na sekundę (m/s) lub feet per second (stopy na sekundę — ft/s).

 

Prędkość powietrza przy różnych odległościach

Wartości prędkości powietrza od 50 mm do 500 mm wzgl.

 

Wymiary

Wszystkie dane dotyczące wymiarów podano w milimetrach [mm] lub calach [„].

 

Temperatura

Maksymalną dopuszczalną temperaturę roboczą poszczególnych produktów podano w stopniach Celsjusza [°C] lub stopniach Fahrenheita [°F].