Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Sprężone powietrze

Co to jest sprężone powietrze?

 

Sprężone powietrze to zwykłe powietrze atmosferyczne, które za pomocą kompresora zostało sprężone do ciśnienia wyższego niż atmosferyczne. Suche powietrze składa się głównie z tlenu i azotu. W atmosferze występuje ponadto woda, która miesza się z suchym powietrzem, nadając mu określony stopień wilgotności w zależności od temperatury i miejsca na kuli ziemskiej.

Sprężone powietrze stanowi medium, w którym w sposób bezpieczny i niezawodny można zmagazynować dużą ilość energii. Ta forma energii jest bardzo popularna i stosuje się ją praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu na całym świecie. Około 90% przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystuje w taki czy inny sposób sprężone powietrze w procesie produkcji.

Porównywalne media energetyczne, takie jak gaz, woda, czy elektryczność, są zwykle dostarczane do miejsca produkcji przez zewnętrznych dostawców. Dostawcy ci muszą spełniać wymogi w zakresie jakości, ekologii i bezpieczeństwa sformułowane przez organy administracji, klientów oraz organizacje branżowe. Natomiast sprężone powietrze najczęściej nie jest dostarczane przez zewnętrznych dostawców, tylko wytwarzane na miejscu. Dlatego to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymogów jakościowych oraz maksymalne obniżenie kosztów produkcji.

Sprężone powietrze jest z wielu względów korzystnym nośnikiem energii. Jest czyste i bezpieczne, łatwe do magazynowania i przewożenia, a także bardzo przydatne do różnych zastosowań w przemyśle. Sprężone powietrze może być wykorzystywane do napędu wkrętaków pneumatycznych i podobnych narzędzi, przenoszenia i podnoszenia elementów, czy też do oczyszczania przez odmuch, przenoszenia i chłodzenia materiałów.

Podstawowe informacje

 

Sprężone powietrze jest obok energii elektrycznej naczęściej stosowaną formą, czy też nośnikiem, energii w dzisiejszym nowoczesnym przemyśle wytwórczym. Sprężone powietrze pełni rolę źródła zasilania różnego rodzaju narzędzi i maszyn i często stanowi ważną i integralną część procesu produkcyjnego. Zalety sprężonego powietrza to między innymi niski koszt obsługi technicznej urządzeń pneumatycznych, ich niska masa w stosunku do mocy, a także możliwość ich dużego obciążenia bez ryzyka przegrzania. Większość urządzeń pneumatycznych nie jest przyłączona do energii elektrycznej, dlatego często nie zdajemy sobie sprawy z istniejących zagrożeń. Ale tak samo, jak musimy przestrzegać przepisów BHP przy korzystaniu z elektrycznych maszyn i narzędzi, musimy zachować należytą ostrożność obsługując urządzenia pneumatyczne, by uniknąć niebezpiecznych wypadków.

Sprężone powietrze magazynuje dużą ilość energii pod wysokim ciśnieniem, co oznacza, że niewłaściwe postępowanie może prowadzić do poważnych wypadków w miejscu pracy. Z tego powodu ważne jest, by odpowiednio przeszkolić personel z myślą o uświadomieniu istniejących zagrożeń i by przestrzegał on obowiązujących w przedsiębiorstwie przepisów BHP: nie wolno na przykład w żadnym wypadku kierować pistoletu odmuchowego na sprężone powietrze w stronę innej osoby. Ważne jest także przestrzeganie ograniczeń technicznych dotyczących maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, temperatury, obciążenia itd., jakie producent określił dla danego komponentu, czy narzędzia. Środki bezpieczeństwa w związku z korzystaniem ze sprężonego powietrza są tematem cieszącym się coraz większym zainteresowaniem firm i władz, tematem, nad którym prowadzi się prace w wielu krajach.

Odmuch przy użyciu sprężonego powietrza

Przeczytaj więcej