Każdy ma prawo do dobrych warunków pracy

Dobre warunki pracy mają kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia pracownika i odnoszonych przezeń sukcesów. Według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dobre warunki pracy to takie, które sprawiają, że nikt nie jest narażony na ryzyko szkód fizycznych lub psychicznych.

Co godzinę obrażenia odnosi 36 720 osób

Obrażenia w pracy co godzinę odnosi 36 720 osób. W Europie przemysł wytwórczy jest jednym z najbardziej zagrożonych sektorów. Statystyki pokazują, że musimy w dalszym ciągu poprawiać warunki pracy tak w wymiarze psychicznym, jak i fizycznym.

Hałas powoduje trwałe uszkodzenia

Szumy uszne i przypadki utraty słuchu spowodowane pracą w głośnych warunkach są powszechne. Typowym błędem jest zakładanie, że hałas nieprzekraczający 80 dB(A) jest nieszkodliwy. Tymczasem nawet on może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uszkodzenia są niewidoczne i pojawiają się sukcesywnie, co sprawia, że liczba niezgłaszanych przypadków jest duża.

„W Silvent aktywnie pracujemy nad poprawą warunków pracy w sektorze produkcyjnym na całym świecie. Każdy ma prawo do dobrych warunków pracy”.

Pęcherzyki powietrza w krwiobiegu mogą doprowadzić do śmierci

Niewłaściwie wykorzystywane sprężone powietrze jest niebezpieczne. Pęcherzyki powietrza mogą się bowiem dostać do krwiobiegu, co grozi poważnymi konsekwencjami w rodzaju zawału serca lub udaru. Strumienia sprężonego powietrza nigdy nie należy kierować w stronę ciała.