Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Tłumiki

Bezpieczne tłumiki ze wskaźnikiem ostrzegawczym

 

Szczególnie niebezpieczny jest hałas dochodzący z zaworów powietrza. Aby temu zapobiec, można zamontować tłumik na wylocie zaworów. Takie rozwiązanie tłumi co prawda hałas, często jednak kosztem zaburzeń w pracy urządzenia. Powszechny problem z tłumikami to również zanieczyszczony prędzej, czy później filtr powietrza. W niektórych przypadkach rezygnuje się z obniżania poziomu hałasu właśnie ze względu na problem z zapychanym filtrem.

Tłumiki filmy Silvent wyposażone są w wbudowane czujki ostrzegawcze. Upraszczając, takie rozwiązanie technologiczne sprawia, że tłumik automatycznie dopasowuje wytłumienie hałasu do objętości strumienia, dzięki dynamicznemu filtrowi wewnętrznemu, co minimalizuje zaburzenia w pracy urządzenia.

Wielu uczonych i ekspertów uważa, że hałas jest jednym z największych problemów ekologicznych w naszych czasach. Alarmujące raporty wskazują, że coraz więcej osób doznaje uszczerbku na zdrowiu na skutek hałasu. Z tego powodu w ostatnich latach zaostrzono przepisy i rozporządzenia dotyczące hałasu. Niestety, większość osób ma nadal ograniczoną wiedzę na temat zagrożeń związanych z hałasem.

Często panuje przekonanie, że hałas jest nieodłącznym elementem przemysłu wytwórczego i można się do niego przyzwyczaić. Prawda jest jednak taka, że do hałasu nie można się przyzwyczaić — można natomiast doznać obrażeń na skutek jego działania, a raz uszkodzonego słuchu nie da się naprawić.

 

Stosowanie tłumików

Hałas wydobywający się z zaworów sprężonego powietrza jest bardzo niebezpieczny i stanowi przyczynę większej liczby uszkodzeń słuchu, niż większość osób zdaje sobie sprawę. Prawda jest taka, że 70–80% uszkodzeń słuchu w przemyśle wytwórczym spowodowana jest przez hałas generowany przez sprężone powietrze. W większości jest to dźwięk zupełnie zbędny. Odpowiednie środki techniczne pozwalają na całkowite wyeliminowanie hałasu powodowanego przez sprężone powietrze. Prosty środek zapobiegawczy polega na wyposażeniu przyłączy wylotowych zaworów w tłumiki dźwięku. Wynika stąd wiele znanych korzyści:

  • Mniejsze zagrożenie uszkodzeniami słuchu, takimi jak szumy uszne, osłabienie słuchu, podwójne słyszenie i nadwrażliwość na dźwięk
  • Lepsze warunki pracy
  • Większa wydajność w pracy

 

Problemy z zatykaniem się

Znanym problemem w konwencjonalnych tłumikach jest wcześniejsze lub późniejsze zatykanie się filtra — tak zwanego dyfuzora — na skutek przedostawania się do niego zanieczyszczeń, co powoduje:

  • Kosztowne przestoje maszyn
  • Trudne do zlokalizowania zakłócenia w pracy
  • Niebezpieczeństwo wypadku w razie eksplozji

Z tego powodu osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń często zdejmują tłumiki z przyłączy wylotowych zaworów, by uniknąć tego typu problemów. Zwalczanie hałasu schodzi na drugi plan z powodu problemów wynikających z zatykania się filtrów.

 

Rozwiązaniem jest wskaźnik ostrzegawczy

W wyniku prowadzonych badań specjaliści z firmy Silvent opracowali unikatowe i chronione patentem rozwiązanie w postaci serii bezpiecznych tłumików z wbudowanym wskaźnikiem ostrzegawczym. W uproszczeniu rozwiązanie to polega na tym, że tłumik samoczynnie ustawia optymalną kombinację przepustowości i tłumienia hałasu dzięki dynamicznemu wewnętrznemu dyfuzorowi. Jednocześnie wbudowano niezawodny system ostrzegawczy, który ostrzega nas zanim tłumik ulegnie zatkaniu. Stosowanie bezpiecznych tłumików oznacza:

  • Zminimalizowanie kosztownych przestojów maszyn
  • Zasygnalizowanie problemu, jeszcze zanim nastąpi
  • Zmniejszenie zagrożenia wypadkami w pracy
  • Nadanie priorytetowego znaczenia zwalczaniu hałasu