Kontakt z nami:
+46 33-23 79 00
Nasi sprzedawcy pomogą Ci w sprawach dotyczących zamówienia i pomocy technicznej. Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 7:00 do 16:00.

Odmuch sprężonym powietrzem – przepisy i regulacje

Obecnie istnieją dwa kraje — USA i Szwajcaria — które wprowadziły regulacje dotyczące bezpośredniego nadmuchu na skórę. Pistolety odmuchowe są często używane do oczyszczenia się z pyłu i brudu po zakończeniu dnia pracy. Gdy korzysta się w taki sposób ze sprężonego powietrza, istnieje ryzyko wniknięcia pęcherzyków powietrza do krwioobiegu, co grozi zatorem. Istniejące obecnie przepisy dotyczące bezpieczeństwa wprowadzono po kilku wypadkach śmiertelnych z tego właśnie powodu.

OSHA i SUVA

 

W Stanach Zjednoczonych kwestie bezpieczeństwa regulująprzepisy wydawane przez OSHA. OSHA jest skrótem odOccupational Safety and Health Administration. Korzystanieze sprężonego powietrza reguluje §1910.242.b, który mówi,że sprężone powietrze przy bezpośrednim kontakcie ze skórąnie może mieć ciśnienia większego niż 210 kPa (30 psi). WSzwajcarii podobne postanowienia wydał zakład ubezpieczeńSUVA — Schweizerische Unfallsversicherungsanstalt.

Wszystkie produkty Silvent są skonstruowane w sposób gwarantujący spełnienie powyższych wymogów bezpieczeństwa.

Ponadto, zgodnie z §1910.242.b, powinna istnieć metodalub wyposażenie zapobiegające wdmuchnięciu opiłku lubinnej cząstki stałej, niezależnie od wielkości, do oka lub podskórę operatora lub któregoś z pracowników. Ochrona przedopiłkami powinna być niezależna od dyszy, jak w przypadku,gdy stosuje się ekrany lub bariery ochronne. Użycie ochronnychstożków powietrznych akceptuje się generalnie jako ochronęoperatora, ale mogą być potrzebne blokady, przegrody iekrany w celu zabezpieczenia pracowników przed latającymiopiłkami i innymi cząstkami. Wszystkie produkty firmy Silventsą tak skonstruowane, by spełnić powyższe postanowienia.

 
 

Dyrektywa maszynowa

 

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Dyrektywa podaje istotne wymogi w aspekcie zdrowia i bezpieczeństwa, jakie muszą być spełnione przy konstruowaniu i produkcji komponentów maszyn i elementów zabezpieczających.Nawet jeśli dysze odmuchowe są stosowane w układach i maszynach podległych dyrektywie maszynowej, na te komponenty nie ma to wielkiego wpływu. Komponentów pneumatycznych nie można oznaczać indywidualnie znakiem CE zgodnie z dyrektywą maszynową — co więcej, jest to nielegalne. W przypadku elementów wbudowanych, takich jak dysze, dane techniczne dotyczące temperatury i ciśnienia podane w katalogu są wystarczające dla budowniczego maszyny, który musi podać, że jego produkt spełnia wymogi dyrektywy maszynowej.