Bize Ulaşın:
+46 33-23 79 00
Satış ekibimiz, siparişiniz ve teknik destek konusunda size yardımcı olur. Mesai saatleri: 07:00 – 16:00

Basınçlı hava üfleme, yasalar ve yönetmelikler

Bugün iki ülke, ABD ve İsviçre, cilde doğrudan üfleme ile ilgili gereklilikleri uygulamaya koymuştur. İşçiler sık sık iş günü sonunda veya iş sırasında  toz ve kiri temizlemek için hava tabancalarını kullanır. Basınçlı havayı bu şekilde kullanmak, kan dolaşımına girecek ve pıhtıya neden olacak şekilde hava kabarcıklarına baskı yapar. Mevcut düzenlemeler, bu tür birçok ölümcül kaza sonucunda hayata geçirilmiştir.

OSHA ve SUVA

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, işyeri güvenliği OSHAyönetmelikleri ile düzenlenir. OSHA Mesleki Güvenlik veSağlık İdaresi’nin kısaltmasıdır. Basınçlı hava kullanımı, deriile doğrudan temas halindeki hava basıncının 210 kPa (30psi) değeri aşamayacağını belirten § 1910.242.b çerçevesinde yönetilmektedir. İsviçre’de SUVA (SchweizerischeUnfallversicherungsanstalt), benzer kuralları yayınlamıştır.

SILVENT’in tüm ürünleri bu güvenlik gereksinimlerinikarşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca, 1910.242.b § kapsamında her iş yeri, göz içineveya operatör veya herhangi bir diğer çalışanın cildinebulaşacak, herhangi bir boyuttaki talaş ya da parçacıklarıengelleyen bazı yöntem veya donanımlara sahip olmalıdır.Toz kapağı, perde veya bariyer kullanımında olduğu gibi,nozuldan ayrılabilir. Koruyucu hava konilerinin kullanımıgenellikle operatörü korumak için kabul edilir, fakatbariyerler, perdeler veya ekranlar, çalışanları uçan talaşlarveya partiküllere maruz kalmaktan korumak için gerekebilir. Tüm SILVENT ürünleri bu güvenlik gereksinimlerinikarşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

 
 

Makine Direktifi

 

AB, makine ve emniyet bileşenlerinin tasarım ve üretimi için önemli sağlık ve güvenlik şartlarını içeren, Makine Direktifi 2006/42/EC’yi yürürlüğe koymuştur.

Sistemler ve makinelerde kullanılan hava nozulları Makine Direktifi kapsamında olmasına rağmen, bu bileşenler ayrı ayrı etkilenmez. Makine Direktifi kapsamında basınçlı hava bileşenlerinin ayrıca CE işaretli olması gerekli değildir; aslında, bunu yapmak dahi yasa dışıdır. Katalogda açıklandığı üzere, ürünlerinin Makine Direktifi’ne uyumlu olduğunu belirtmeleri gereken makine üreticileri için ısı ve basınca ilişkin teknik özellikler, nozullar gibi entegre bileşenler için yeterlidir.