Bize Ulaşın:
+46 33-23 79 00
Satış ekibimiz, siparişiniz ve teknik destek konusunda size yardımcı olur. Mesai saatleri: 07:00 – 16:00

Önerilen önlemler

Gürültü seviyelerini azaltmaya yönelik çeşitli önlemler bulunmaktadır. Bir teklifi öne sürebilmek için, öncelikle ses seviyesi ölçümlerini yerine getirmek önemlidir.

Ses seviyesi ölçümü

 

Ses seviyesi ölçümünde, ses basınç seviyesini dB(A) biriminde ifade eden bir ses ölçer kullanılır. Ölçüm, bir metre (1 m) mesafede ve ses yönünde 90° açıyla, metrenin mikrofonunu ses kaynağına doğru hedefleyerek gerçekleştirilir. Bu karmaşık bir işlem değildir, sadece, sonuçların güvenilir olması için ANSI 51.4 gereksinimleri ve IEC 61672 sınıf 2(IEC 60651 (651) tip 2 yerine) ile uyumlu olmalıdır.

Sekiz saatlik vardiya sırasında eşdeğer gürültü seviyesini ölçmek için, gürültüye maruz kalmayı ölçecek kişi bir dozimetre kullanmalıdır. Dozimetre, kişinin ölçüm periyodu boyunca maruz bırakıldığı toplam gürültünün ölçülmesine yarayan bir ölçüm aletidir.

Çalışan bireylerin maruz kaldığı gürültünün ölçülmesine başlayın. Genel gürültü seviyesi de ölçülmelidir, ancak ölçümlerin temsil edilen iş koşulları süresince yapılmasının önemli olduğunu unutmayın. Gürültü yönetmeliklerindeki limitler ile ölçülen seviyeleri karşılaştırın.

İş yeri veya alanı çevresinde gürültü seviyelerindeki farklılıkları analiz edin. Ölçüm en iyi “gürültü haritaları” kullanılarak sunulur. Çeşitli gürültü kaynaklarının, işçilerin maruz kaldığı gürültüye ne kadar katkı yaptığını belirleyin. Gürültü, gürültü seviyesi ve gürültüye maruz kalma süresinin kaynaklarını eklediğinizden emin olun. Bu çalışma, daha gelişmiş donanım ve daha fazla özel bilgi gerektirdiğinden, alanında bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Eylem planı

 

Gürültü dikkatlice ayrıntıları ile planlandıktan sonra, eylem planı için bir öneri formüle edebilirsiniz. Bu, işçiler için önemlidir ve sağlık ve güvenlik temsilcilerine öneri ve görüşler sunmaya fırsat verir. Birçok durumda önlemlerin bir kombinasyonu gerekli olabilir, örneğin:

– Makine veya gürültü kaynağının doğru ölçülmesi

– Gürültü kaynağının çevrelenmesi

– Makine ve ekipmanların sessiz modellerle değiştirilmesi

– İş uygulamalarında yenileme veya değiştirme

-Çalışma alanını kapsayan ölçümler; örneğin ses emici malzemeler ve ekranlar

– Kontrol veya gözetim kabini içinde ses izolasyonu

– İş rotasyonu

Pratik yönler

 

Yeni gürültü azaltıcı yöntemler ile geleneksel, yüksek sesli makine ve üretim süreçlerinin değiştirilmesi genellikle yoğun sermaye gerektirir.

İş yerinde gürültüye karşı koyma konusunda alternatif yöntem, çalışanlara güvenli kulak tıkacı kullanmayı öğretmektir. Bu durumda, çalışanlar için güvenlik önlemleri daha az teknik çözümlere dayanır: önem, daha ziyade çalışanların davranışlarının kontrolü ve kulak tıkacı kullanımının etkisinde vurgulanır.

Saha araştırma ve çalışmaları, diğerleri ile iletişimde rahatsızlık ve zorluk gibi işyerinde meydana gelebilecek olumsuz yan etkileri nedeniyle, kulak tıkacı kullanımının, gürültü hasarı ile mücadelenin daha az etkili bir yöntemi olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle doğru kulak koruyucuları seçmek önemlidir. Uygun kulak koruması seçimi, işyerindeki ilgili gürültü durumuna bağlıdır. Gürültünün mevcut olduğu frekanslarda yalıtılabilmesi için kulak korumasının doğru akustik özelliklere sahip olması gerekir.

Kulak koruma aparatlarının üreticileri, ürünün, farklı frekanslarda olası gürültüden korunma seviyesini hesaplamaya yardımcı olacak ve farklı frekanslarda ses sönümleme etkisi yaratacak ortalama ve standart sapma değerlerini verirler.