Gelecek için enerji optimizasyonu

Enerji optimizasyonu, doğru zamanda doğru miktarda enerji kullanımı anlamına gelir. Şirketler, enerji tüketimini doğru şekilde belirleyerek, üretim sürecini veya nihai ürünü olumsuz yönde etkilemeden enerji tüketimini azaltabilmektedir.

Yakında iki dünyaya ihtiyacımız olacak

1970 yılından bu yana yaşam biçimimiz, dünyamızın bize verebileceğinden daha fazla kaynak gerektirir hale geldi. Küresel Ayak İzi Ağı’nın (Global Footprint Network) çalışmaları şu anda 1,7 adet dünyaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Çok fazla kaynak kullandığımızda gezegenimiz karbondioksit salımımızla başa çıkamıyor ve bu da küresel ısınmayı artırıyor.g.

“Enerji optimizasyonu konusunda üreticilere yardımcı oluyoruz. Temel olarak yaptığımız şey daha akıllıca çalışmaktır.”

Dünyadaki karbondioksit salımının 2/3'ü enerji tüketiminden geliyor

Küresel ısınmanın büyük bir bölümü günümüzde toplum olarak nasıl yaşadığımızla alakalıdır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre enerji tüketimimiz, dünyanın sera gazı salımının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Enerji tüketiminin %80'i fosil yakıtlardan oluşuyor

Günümüzde enerji tüketimi birincil olarak kömür, petrol, doğal gaz ve turba gibi fosil yakıtlara dayanmaktadır. Fosil yakıtlar, en büyük karbondioksit salımı kaynağıdır ve küresel ısınmayı artırır. Fosil yakıt kullanımını azaltmamız gerekmektedir.